Hoe een familiediner je nieuwe inzichten kan opleveren over je rol!

Voer voor de geest…

Tijdens de feestdagen heb je alle gelegenheid om eens met andere ogen naar je gezin van herkomst te kijken. Dat kan je interessante informatie opleveren!

Een gezin kun je beschouwen als een team.

Eigenlijk is je oorspronkelijke gezin dan ‘the first team you were on’.

De teamleden vervullen de rol van vader, moeder, kind, broer of zus. En daarnaast heeft elk teamlid nog een of meer andere rollen. De rollen neem je   niet bewust op je. Je ‘kiest’ een rol die op z’n best aandacht en liefde oplevert. En in elk geval helpt om te overleven. Je rol hangt dus niet alleen af van je persoonlijkheid en capaciteiten, maar ook van wat de situatie vraagt.

Wat was jouw rol in je gezin van herkomst?

Die van steunpilaar, lolbroek, regelaar, dromer, bolleboos, beslisser, Benjamin, zorger, afwezige… of een heel andere?

Waarom zou je daarbij stilstaan?

Continue reading…

Waarom een nationale complimentendag een slecht idee is

Geregisseerde waardering of een spontane warme douche?

Moederdag, Valentijnsdag, Secretaressedag, Dag van de leerkracht of Dag van de mantelzorg. Dat zijn nog maar een paar voorbeelden van nationale bedankdagen. Er komen er steeds meer.

We hebben dagen ingesteld waarop mensen geregisseerde waardering krijgen. Er is weinig spontaans aan. Na die dag is het dan ook weer afgelopen. Blijkbaar vinden we het ingewikkeld om onze waardering te laten merken op het moment dat het er toe doet.

Terwijl een spontaan (onverwacht) compliment voelt als een warme douche. Het leukste kado om te krijgen én te geven. Laat je verbazen door het effect in de eerste 3 minuten van dit filmpje.

Het lijkt zo simpel, waarom vinden we het dan zo moeilijk?

Continue reading…

3 succesfactoren voor een mantelzorgcoalitie op het werk

Diederik Samsom in Leiden © by Partij van de Arbeid (PvdA)

3 succesfactoren voor een mantelzorgcoalitie op het werk.

Regelmatig spreek ik mantelzorgers over hun spagaat tussen zorg en werk. En hoor ik dat de mantelzorger dit probleem liever niet op het werk aan de orde stelt. Aan de andere kant is de werkgever huiverig om naar de privé-situatie te informeren. Of niet eens op de hoogte. Beiden zijn op hun hoede en veronderstellen een tegengesteld belang.

Hij is er echt © by Marc Samsom

 

Er valt wat dat betreft iets te leren van de lopende coalitievorming. Na de scherpe debatten in verkiezingstijd, gedragen Samsom en Rutte zich nu als wapenbroeders. Ogenschijnlijke tegenstanders zijn er nu op uit om het samen eens te worden. Daarbij hun partijbelangen zo goed mogelijk dienend, dat wel. En dat is prima, zolang het leidt tot een win-win situatie.

Bij de start van de onderhandelingen worden de tegenstellingen nog zwaar aangezet. Gaandeweg wordt de focus steeds meer het hogere doel: zo goed mogelijk het land regeren.

Werkende mantelzorgers en hun werkgevers doen er goed aan ook een coalitie te vormen. De hogere doelen: productiviteit en voortbestaan van de organisatie dan wel het dienstverband, is daarmee gediend. En natuurlijk onderhandelt ieder ook hier vanuit zijn eigen belang. De medewerker wil zijn werk zo goed mogelijk met de mantelzorg kunnen combineren. De werkgever wil graag optimale inzet.

Dat lijkt misschien een tegenstelling, maar dat is het niet. Beide partijen zijn erbij gebaat dat de mantelzorger zo goed mogelijk kan presteren en niet overbelast raakt. Ook hier geldt: in gesprek gaan en onderhandelen om tot een goed akkoord te komen.

Continue reading…