3 succesfactoren voor een mantelzorgcoalitie op het werk

Diederik Samsom in Leiden © by Partij van de Arbeid (PvdA)

3 succesfactoren voor een mantelzorgcoalitie op het werk.

Regelmatig spreek ik mantelzorgers over hun spagaat tussen zorg en werk. En hoor ik dat de mantelzorger dit probleem liever niet op het werk aan de orde stelt. Aan de andere kant is de werkgever huiverig om naar de privé-situatie te informeren. Of niet eens op de hoogte. Beiden zijn op hun hoede en veronderstellen een tegengesteld belang.

Hij is er echt © by Marc Samsom

 

Er valt wat dat betreft iets te leren van de lopende coalitievorming. Na de scherpe debatten in verkiezingstijd, gedragen Samsom en Rutte zich nu als wapenbroeders. Ogenschijnlijke tegenstanders zijn er nu op uit om het samen eens te worden. Daarbij hun partijbelangen zo goed mogelijk dienend, dat wel. En dat is prima, zolang het leidt tot een win-win situatie.

Bij de start van de onderhandelingen worden de tegenstellingen nog zwaar aangezet. Gaandeweg wordt de focus steeds meer het hogere doel: zo goed mogelijk het land regeren.

Werkende mantelzorgers en hun werkgevers doen er goed aan ook een coalitie te vormen. De hogere doelen: productiviteit en voortbestaan van de organisatie dan wel het dienstverband, is daarmee gediend. En natuurlijk onderhandelt ieder ook hier vanuit zijn eigen belang. De medewerker wil zijn werk zo goed mogelijk met de mantelzorg kunnen combineren. De werkgever wil graag optimale inzet.

Dat lijkt misschien een tegenstelling, maar dat is het niet. Beide partijen zijn erbij gebaat dat de mantelzorger zo goed mogelijk kan presteren en niet overbelast raakt. Ook hier geldt: in gesprek gaan en onderhandelen om tot een goed akkoord te komen.

Continue reading…