Stop de verwendagen. Ga voor goud!

samenspelVandaag is het weer de Dag van de Mantelzorg.

Is dat belangrijk…? hoor ik je denken…

Dat is maar hoe je het bekijkt. Misschien heb je iets meegekregen van de activiteiten die speciaal voor mantelzorgers worden georganiseerd. Het is eigenlijk een soort Valentijnsdag voor mantelzorgers geworden. In een eerder blog kun je lezen hoe ik hierover denk.

Soms wordt er echt nuttige inhoud geboden. Maar meestal hebben de activiteiten de vorm van een verwendag of een uitje. Sympathiek bedoeld. Maar mensen verschillen enorm in de manier waarop ze zich verwend voelen of waarop ze ontspannen.

En dan zijn er nog die 364 andere dagen. Daarop heeft een verwendag weinig effect.

Onzin dus, die Dag van de Mantelzorg?

Zeker niet. Een goede aanleiding om te benadrukken waar het echt om gaat. Zowel in de publiciteit als in de zorgomgeving.

En dat is serieus genomen worden in je rol als mantelzorger en voorzien in wat je daarvoor nodig hebt.

Dan voel je je pas echt gewaardeerd.

Waardering door professionals

Laten we het eens hebben over het zo belangrijke samenspel tussen mantelzorger en professional.

Serieus genomen worden in je rol als mantelzorger is een essentiële vorm van respect en waardering.

Wat betekent dat in de praktijk?

Dat je betrokken wordt als partner in de zorg.

Dat de ervaringsdeskundigheid die jij bezit zorgvuldig wordt meegewogen.

Dat je niet alleen de mantelzorger bent, maar ook de vrouw, moeder, zus of dochter.

Dat je de informatie krijgt die je nodig hebt. Op tijd.

En dat er oog is voor jouw welbevinden in relatie tot de zorg.

Dat alles is een vorm van ‘verwennerij’ waar veel mantelzorgers alleen maar van kunnen dromen.

Hopen dus maar dat het niet bij dromen blijft?

Beter is het om niet af te wachten, maar zelf actie te ondernemen.

 

Tips wat je als mantelzorger kunt doen om goed samenspel te bevorderen.

Uit de vele gesprekken die ik heb gevoerd en uit mijn eigen ervaring zijn veel tips te destilleren.

Hoe word je serieus genomen?

  • Maak goed afspraken over afstemming en verslaglegging daarvan. Vraag om periodiek overleg en een afsprakenlijstje. Zo heb je altijd iets om op terug te komen. Ook bij wisseling van de wacht.
  • Vraag om pro-actieve informatievoorziening. Dus voordat er iets gaat gebeuren/veranderen in de zorgsituatie van jouw verwant. Dat geeft je de kans om te anticiperen en emotionele opvang te bieden of regelen.
  • Spreek duidelijk af wie wat doet. Zo gedetailleerd mogelijk. Dat voorkomt een hoop ruis.
  • Als het zorgbeleid voor jouw verwant niet strookt met jouw opvatting als ervaringsdeskundige, leg je er dan niet te snel bij neer. Blijf in overleg en zoek het zonodig hogerop.
  • Uit je kritiek direct en naar de betrokkene. Doe dat altijd opbouwend, gericht op verbetering. Soepele zorgverlening is in ieders belang. En je moet toch weer met elkaar verder.
  • Uit je waardering ook direct en naar de betrokken. Veel professionals horen zelden wat er goed gaat.
  • Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de rechten en plichten van je verwant. Ook in relatie tot de veranderingen die op stapel staan. Wordt (gratis) lid van Mezzo, de belangenorganisatie van mantelzorgers. Lees ook mijn tips in de nieuwsbrief.
  • Geef het aan als de zorg jou (te) zwaar begint te vallen. Al dan niet door bijzondere omstandigheden. Vraag naar mogelijkheden voor extra (tijdelijke) ondersteuning. Dat is in ieders belang. Als jij omvalt, wie doet het dan?
  • Als je er de tijd en energie voor hebt: word lid van een cliënten- of verwantenraad bij de instelling die jouw verwant zorg levert. Op die manier heb je invloed op het zorgbeleid in bredere zin.

Als je op deze manier je relatie met zorgprofessionals vormgeeft, draag je er ook zelf aan bij dat je serieus genomen wordt. Zodat je je gezien en gehoord voelt, in plaats van dat het contact negatieve energie oplevert. Als jij voor goud gaat, breng je de ander ook in beweging.

Waardering krijgen als mantelzorger maakt dat de balans tussen geven en ontvangen in evenwicht blijft.

En dat het zorgen plezierig blijft.

En dan hebben we het nog niet gehad over de waardering die je krijgt van degene waar je voor zorgt. Niet in alle gevallen een vanzelfsprekendheid, overigens. Maar daarover een andere keer meer.

 

 

Next ArticleHet alternatief voor ToDo-lijstjes dat WEL werkt!