BETERE RESULTATEN MET VITALE MANTELZORGERS

stoplicht

Hoeveel mantelzorgers heeft u in uw organisatie?

1 op de 6 werknemers (SCP/2015) combineert een baan met mantelzorg. Bijvoorbeeld voor een gehandicapt kind, een (chronisch) zieke partner of een hulpbehoevende ouder. In de zorg zelfs 1 op de 3 werknemers.

45% van hen voelt zich zwaar of overbelast. Het zal u niet zijn ontgaan dat dit aantal op korte termijn zal stijgen. Vooral door het vormgeven van de participatiesamenleving, maar ook door de vergrijzing. Daar gaat u als werkgever de gevolgen van merken.

Aandacht voor mantelzorgers overbodige luxe?

Niet als u denkt aan:

 • Beperkte inzetbaarheid door gebrek aan regelruimte.
 • Verminderde productiviteit door overbelasting.
 • Kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door overbelasting.
 • Kosten van werving en inwerken na vertrek.
 • Gemiste kansen om waardevolle medewerkers aan uw organisatie te binden.

 Wat levert een mantelzorgvriendelijk werkklimaat u op?

 • vitalere, tevreden en dus productievere medewerkers
 • loyaliteit, als reactie op goed werkgeverschap
 • minder (grijs) ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • behoud van medewerkers die anders minder gaan werken of vertrekken
 • extra aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt

Hoe bereikt u dat?

Nieuw beleid is niet nodig. Duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers past naadloos in actuele HR-thema’s als levensloopbestendig personeelsbeleid, work-life balance, vitaliteit en dergelijke. Preventie is ook hier een sleutelwoord. Dat hoeft niet veel te kosten en het levert veel op. De duurzame oplossing ligt meestal niet in verlofregelingen. Wel in maatwerkoplossingen. Het gaat er dus om dat het gesprek tussen leidinggevende en medewerker goed gevoerd wordt. Daarvoor is het nodig dat de medewerker zijn situatie goed in beeld heeft en zijn behoeften kan aangeven. En zich bewust is van zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. En dat leidinggevenden vanuit HR kaders krijgen om een oplossingsgericht gesprek te kunnen voeren.

GVB Amsterdam biedt medewerkers ondersteuning van Lumen

De divisie Tram van het GVB Amsterdam maakt zich sterk voor haar mantelzorgende medewerkers. Medewerkers kunnen zich bij hun leidinggevende aanmelden voor extra ondersteuning. Ze krijgen dan een aantal coachingsgesprekken met de mantelzorgcoach van Lumen en/of praktische hulp van de mantelzorgmakelaar (www.mantelzorgmakelaaramsterdam.nl). Doel is de situatie voor de medewerker structureel te verbeteren, zodat de combinatie werk/mantelzorg beter te doen is. Gezien de onregelmatige diensten en het ontbreken van regelruimte tijdens werktijd, staat met name het rijdend personeel voor een stevige uitdaging.

De pilot is zeer positief geëvalueerd, het aanbod geldt inmiddels voor alle werknemers van Tram. Op korte termijn komt ook voor de andere bedrijfsonderdelen dit aanbod beschikbaar. Leidinggevenden worden voorgelicht over de mogelijkheden van gesprek, verlof en deze extra ondersteuning. Het onderwerp mantelzorg & werk, krijgt hiermee ook in de interne (lijn)communicatie een prominentere plaats.

Wat kan Lumen voor u doen?

 • Uw medewerkers toerusten om werk en mantelzorg zo goed mogelijk te combineren.
 • Uw mantelzorgende medewerkers die al overbelast zijn geraakt, helpen om te reïntegreren.
 • Uw leidinggevenden informeren over de mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen en toerusten voor het voeren van effectieve gesprekken hierover.
 • U als werkgever informeren over en ondersteunen bij het invoeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • U ondersteunen bij de interne en externe communicatie over uw mantelzorgvriendelijke werkgeverschap.

Interesse? Ik vertel u graag meer. Per mail of telefoon (06-41 39 47 11).

Liever eerst meer achtergrondinformatie?

Bekijk mijn gratis webinar over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij KPN. Tom Plug, senior adviseur compensation & benefits, gaat onder andere in op:

 • Hoe zorgt u dat mantelzorg een bespreekbaar thema wordt?
 • Wat is er mogelijk om mantelzorgende medewerkers te faciliteren?
 • Hoe realiseert u een win-win?
 • Wat vraagt het van leidinggevende en medewerker om goede afspraken te maken?
 • Wel of niet in de CAO?

// ]]>